Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Yêu cầu báo GIÁ VẬT TƯ Y TẾ, HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM, LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ