Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Thư cảm ơn của Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần