Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA NỘI TIÊU HOÁ

(Ngày thành lập khoa 09/11/1976)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

TRƯỞNG KHOA

ThS. BS NGUYỄN VIỆT DŨNG

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS.BS ĐOÀN THỊ PHƯƠNG THẢO

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

TS Đặng Ngọc Ký: từ 1976 đến 1985

BSCK II Trịnh Thị Luân: từ 1986 đến 2000

GS-TS Phạm Quang Cử: từ 2000 đến 2001

BSCK I Lương Hồng Nhuận: từ 2002 đến 2008

BSCK I Bùi Hữu Cự: từ 2008 đến 2009

PGS-TS Hoàng Thanh Tuyền: từ 2009 đến 2019

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS Nguyễn Văn Cường

BSTrần Thị Du

BS Nguyễn Trung Hưng

BS Đỗ Đức Thược

ThS Vũ Kỳ

ThS Bùi Quang Hưng

ThS Nguyễn Việt Dũng

ThS Đoàn Thị Phương Thảo

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 32 đồng chí gồm:

- Thạc sỹ: 05 đồng chí

- BSCK I : 04 đồng chí

- Bác sĩ: 02 đồng chí

- Điều dưỡng: 18 đồng chí

- Hộ lý: 03 đồng chí

CÁC TIN TỨC KHÁC