Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THĂNG CẤP BẬC HÀM, NÂNG BẬC LƯƠNG NĂM 2022

Ngày 02/06/2022, đồng chí Đại tá PGS.TS Hoàng Thanh Tuyền, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đã chủ trì Lễ Công bố quyết định về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho các đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sỹ trong toàn Bệnh viện 19-8.

Đồng chí Đại tá PGS.TS Hoàng Thanh Tuyền, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022

Cùng dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng và Trung tâm cùng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022.

Năm 2022, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an có 308 đồng chí đến niên hạn và đủ điều kiện để xét thăng cấp, nâng bậc lương, trong đó có 69 đồng chí SQNV, 174 SQCMKT và 65 đồng chí CNCA.

Đồng chí Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh: Mặc dù công tác chính sách cán bộ nói chung và công tác thăng cấp, nâng bậc lương nói riêng là việc làm thường xuyên, định kỳ hằng năm, nhưng luôn được Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện quan tâm, chú trọng, coi đây là cốt lõi của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sĩ các đơn vị yên tâm công tác.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, Đại tá PGS.TS Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện yêu cầu CBCS được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương tiếp tục rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đồng thời, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, để hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao.

Đồng chí Thượng tá Phí Mạnh Công, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp thay mặt các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương phát biểu cảm ơn

Thay mặt CBCS được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương, đồng chí Thượng tá Phí Mạnh Công, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Đảng ủy, Ban Giám đốc đã luôn quan tâm sát sao và xác định bên cạnh niềm vinh dự và xác định ở mỗi vị trí, cương vị công tác, mỗi cấp bậc hàm, khung bậc lương là một trách nhiệm đối với công việc, sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện không ngừng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

_Phòng Chính trị_