Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Thư khen của đồng chí Đại tá Hoàng Thanh Tuyền - Giám đốc bệnh viện