Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Thư cảm ơn khoa Ngoại Tiết niệu - Bệnh viện 19-8 Bộ Công an