Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Thư cảm ơn của Công an tỉnh Hà Giang