Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

BỆNH VIỆN 198 XUẤT QUÂN CHỐNG DỊCH COVID

Dịch covid lây lan khắp mọi nơi

Cướp đi sinh mạng biết bao người

Đảng gọi toàn dân, quyết chống dịch

Cả nước đồng lòng, dịch phải lui

aaaaa

Bệnh viện 198 đã xuất quân

Tiến vào ổ dịch, cứu người dân

Quyết tâm chống dịch, như chống giặc

Thắm tình đoàn kết giữa Quân dân

aaaaa

Bệnh viện Dã chiến dựng kịp thời

Bác sĩ trắng đêm chẳng nghỉ ngơi

Đối mặt hiểm nguy không lùi bước

Quyết tâm chiến thắng trước dịch này

aaaaa

Tự hào khoác lên hai màu áo

Bác sỹ công an vượt gian nan

Bệnh viện quá tải, người kiệt sức

Lời thề y đức, quyết xả thân

aaaaa

Bắc Nam, ngày tâm dịch đã tan

Khắp nơi vui đón khúc khải hoàn

Cờ đỏ rợp trời, bay phấp phới

Nhà nhà xum họp, tiếng ca vang

Hà nội, ngày 19 tháng 09 năm 2021

Thiếu tá, Bác sĩ Đặng Thị Hoa – BV 198