Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Khoa Hoá sinh Bệnh viện 19-8 hoàn thành đánh giá định kỳ Hệ thống chất lượng và năng lực kỹ thuật xét nghiệm Theo tiêu chuẩn ISO 15189

Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám đốc và các khoa, phòng, trung tâm trong bệnh viện, khoa Hoá Sinh đã hoàn thành đánh giá định kỳ hàng năm tiêu chuẩn chất lượng xét nghiệm theo ISO 15189 từ Văn phòng Công nhận Năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

ISO 15189 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về năng lực và chất lượng đối với phòng xét nghiệm y tế được xây dựng dựa trên hai tiêu chuẩn TCVN ISO/ IEC 17025 và tiêu chuẩn ISO 9001. Đây là tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu đang được các phòng xét nghiệm áp dụng trên toàn thế giới. Khoa Hoá Sinh Bệnh viện 19-8 là đơn vị đầu tiên trong hệ thống y tế Công an nhân dân đi đầu trong việc tham gia đánh giá theo tiêu chuẩn này.

Khoa Hoá Sinh Bệnh viện 19-8 đạt chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng xét nghiệm ISO 15189 vào năm 2021. Theo quy định, hàng năm, phòng xét nghiệm y tế phải chịu sự giám sát định kỳ không quá 12 tháng một lần. Vào tháng 05/2022, khoa Hoá Sinh đã hoàn thành đánh giá định kỳ hệ thống chất lượng và năng lực kỹ thuật xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189 với 09 chỉ số xét nghiệm hoá sinh cơ bản đạt tiêu chuẩn ISO, cụ thể là các xét nghiệm:

- Định lượng Glucose máu

- Định lượng Ure máu

- Định lượng Creatinine máu

- Định lượng AST máu

- Định lượng ALT máu

- Định lượng GGT máu

- Định lượng Cholesterol máu

- Định lượng Triglycerid máu

- Định lượng Axit uric máu.

Với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 15189 tại khoa Hoá Sinh, chất lượng xét nghiệm được đảm bảo, sự hài lòng của khách hàng tăng cao. Tiêu chuẩn ISO 15189 là hệ thống hướng dẫn kiểm soát toàn bộ cả 3 giai đoạn của quy trình xét nghiệm (trước xét nghiệm, trong xét nghiệm, sau xét nghiệm) nhằm kiểm soát chất lượng xét nghiệm từ giai đoạn lấy mẫu, nhận mẫu, nội kiểm, ngoại kiểm, thực hiện xét nghiệm cho tới kiểm soát kết quả xét nghiệm, lưu mẫu và huỷ mẫu. Quy trình xét nghiệm phải được tuân thủ một cách chặt chẽ và tất cả những công việc thực hiện sẽ được lưu lại trong các hồ sơ, được lưu trữ tại khoa để tra cứu, đánh giá nếu cần.

Kết quả xét nghiệm chính xác đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán, điều trị, theo dõi, tiên lượng bệnh nhân. Việc thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 15189 giúp nâng cao tính chính xác, độ tin cậy của kết quả xét nghiệm trong chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện. Các xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO được công nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám chữa bệnh. Cùng với đó, hoạt động chuyên môn của Bệnh viện 19-8 ngày được nâng cao, xứng đáng là lá cờ đầu của lực lượng Y tế Công an nhân dân.

Hình ảnh Lễ khai mạc Đánh giá định kỳ ISO 15189 với sự tham dự của lãnh đạo Bệnh viện 19-8, đại diện Tổ chức AOSC và các chuyên gia đánh giá

Hình ảnh công tác lưu mẫu sau xét nghiệm được thực hiện khoa học theo tiêu chuẩn ISO đảm bảo dễ dàng trong tìm kiếm mẫu khi cần

_Khoa Hóa Sinh - Bệnh viện 19-8_