Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Danh mục Dịch vụ Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện 19-8 năm 2020