Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA NGOẠI THẦN KINH

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

TRƯỞNG KHOA

NGUYỄN QUỐC BẢO

CÁC TIN TỨC KHÁC