Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA TRUYỀN NHIỄM

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS ĐỖ THỊ THANH THỦY

BS NGUYỄN HOÀI NAM

CÁC TIN TỨC KHÁC